تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com

مدیران و اعضاء هیئت مدیره

دکتر عاطفه حقیقی نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 • دکتری مدیریت مالی 
  مشاور شرکت سبز خواه توس
  همکاری در مجله تغذیه دام
  مدیرعامل دهقانان خاور

مهندس غلامعلی فارغی

رئیس هیئت مدیره
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی مدیر کشت و صنعت مهاباد مدیر عامل شرکت بهپرور ارومیه مدیر تولید شرکت مرغداران

مهندس علی صابری

نائب رئیس هیئت مدیره
 • کارشناس ارشد مدیریت دولتی نائب رییس کارگزاری بهپرور مدیر کل وزارت جهاد کشاورزی

دکتر محمد باقر توکلی

سهامدار
 • دکتری علوم پزشکی

مهندس اسحاق دریاکناری

سهامدار
 • مهندس کشاورزی