تماس باما
شنبه-چهارشنبه 16:30-8:00
info@ebehparvar.com
خواندن مطلب

کگل 980304


تحلیل تکنیکال شنبه 4 خرداد 1398

خواندن مطلب

وحافظ980231


تحلیل تکنیکال چهارشنبه 1 خرداد 1398

خواندن مطلب

تبرک 980231


تحلیل تکنیکال چهارشنبه 1 خرداد 1398

خواندن مطلب

وحافظ980216


تحلیل تکنیکال دوشنبه 16 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

میدکو980216


تحلیل تکنیکال دوشنبه 16 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

بمپنا980216


تحلیل تکنیکال دوشنبه 16 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

شتوکا980216


تحلیل تکنیکال دوشنبه 16 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

میدکو980207


تحلیل تکنیکال جمعه 6 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

کوثر980207


تحلیل تکنیکال جمعه 6 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

شتوکا980207


تحلیل تکنیکال جمعه 6 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

دامین


تحلیل تکنیکال دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

کوثر


تحلیل تکنیکال یکشنبه 1 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

شتوکا


تحلیل تکنیکال یکشنبه 1 اردیبهشت 1398

خواندن مطلب

شتوکا 98/01/28


تحلیل تکنیکال چهارشنبه 28 فروردین 1398